Успешното лечение на остеопорозата зависи от своевременното откриване на
започващите костни промени, установени с
профилактични прегледи.
Специализиран кабинет
Д-р Луканов - ревматолог извършва комплексни
прегледи за заболяването остеопороза:

1. Изследване на костна плътност с  
американски ултразвуков остеометър

2. Консултации и препоръки за лечение и
комплексна профилактика  на заболяването.

3. Информационни материали, включващи и
профилактиката на остеопорозата.

4. Комплексни профилактични прегледи на
колективи по месторабота.

5. Ревматологични консултации
+359-887256215
Остеопорозата е лечимо заболяване
Обадете се, вашето здраве е във вашите ръце!